Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ ( overrightarrow (AB) ) và ( overrightarrow (DH) )?


Câu 8570 Vận dụng

Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {DH} \)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất \(\left\{ \begin{array}{l}a \bot b\\b//c\end{array} \right. \Rightarrow a \bot c\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.