Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và (góc (BAC) = góc (BAD) = (60^0) ). Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ ( overrightarrow (IJ) ) và ( overrightarrow (CD) )?


Câu 8572 Vận dụng

Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD$ và \(\widehat {BAC} = \widehat {BAD} = {60^0}\). Gọi $I$ và $J$ lần lượt là trung điểm của $AB$ và $CD$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ \(\overrightarrow {IJ} \) và \(\overrightarrow {CD} \)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng các tính chất của tam giác đều, tam giác cân

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.