Cho tứ diện (ABCD ) có (AC = (3)(2)AD ), (góc (CAB) = góc (DAB) = 60độ ), (CD = AD ). Gọi (phi ) là góc giữa (AB ) và (CD ). Chọn khẳng định đúng?


Câu 8573 Vận dụng

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AC = \dfrac{3}{2}AD\), \(\widehat {CAB} = \widehat {DAB} = 60^\circ \), \(CD = AD\). Gọi \(\varphi \) là góc giữa \(AB\) và \(CD\). Chọn khẳng định đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính tích vô hướng \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {CD} \) rồi sử dụng công thức \(\cos \left( {AB,CD} \right) = \dfrac{{\left| {\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {CD} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {AB} } \right|.\left| {\overrightarrow {CD} } \right|}}\).

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.