Cho (<=ft| ( overrightarrow a ) right| = 3,<=ft| ( overrightarrow b ) right| = 5 ), góc giữa ( overrightarrow a ) và ( overrightarrow b ) bằng 120độ . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?


Câu 8577 Thông hiểu

Cho \(\left| {\overrightarrow a } \right| = 3,\left| {\overrightarrow b } \right| = 5\), góc giữa \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) bằng $120^\circ $. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng các hằng đẳng thức bình phương của tổng, hiệu và công thức tích vô hướng của hai véc tơ để tính độ dài các véc tơ ở mỗi đáp án.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.