Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ ( overrightarrow (AF) ) và ( overrightarrow (EG) )?


Câu 8578 Vận dụng

Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ \(\overrightarrow {AF} \) và \(\overrightarrow {EG} \)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Biểu diễn các véc tơ \(\overrightarrow {AF} ,\overrightarrow {EG} \) qua ba véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {AE} \).

- Tính tích có hướng \(\overrightarrow {AF} .\overrightarrow {EG} \) rồi suy ra giá trị \(\cos \left( {\overrightarrow {AF} ,\overrightarrow {EG} } \right) = \dfrac{{\overrightarrow {AF} .\overrightarrow {EG} }}{{\left| {\overrightarrow {AF} } \right|.\left| {\overrightarrow {EG} } \right|}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.