Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD. Mặt phẳng ( P ) song song với AB và CD lần lượt cắt BC,( rm( ))DB,( rm( ))AD,( rm( ))AC tại M,( rm( ))N,( rm( ))P,( rm( ))Q. Tứ giác MNPQ là hình gì?


Câu 8580 Thông hiểu

Cho tứ diện $ABCD$ có $AB$ vuông góc với $CD$. Mặt phẳng $\left( P \right)$ song song với $AB$ và $CD$ lần lượt cắt $BC,{\rm{ }}DB,{\rm{ }}AD,{\rm{ }}AC$ tại $M,{\rm{ }}N,{\rm{ }}P,{\rm{ }}Q$. Tứ giác $MNPQ$ là hình gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Xác đinh thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng \(\left( P \right)\).

- Xác định góc giữa hai đường thẳng \(MN,MQ\) bằng cách sử dụng tính chất \(\left\{ \begin{array}{l}a//a'\\b//b'\end{array} \right. \Rightarrow \widehat {\left( {a,b} \right)} = \widehat {\left( {a',b'} \right)}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.