Một cây tre cau 9m  bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu?


Câu 8582 Vận dụng

Một cây tre cau $9m$  bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc $3m$. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng định lý Py-ta-go: "Tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền"

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.