Cho hình trụ có (O, , ,O' )  là tâm hai đáy. Xét hình chữ nhật (ABCD ) có (A, , ,B ) cùng thuộc (( O ) ) và (C, , ,D )  cùng thuộc (( (O') ) ) sao cho (AB = acăn 3 ), (BC = 2a ) đồng thời (( (ABCD) ) ) tạo với mặt phẳng đáy hình trụ góc ((60^0) ). Thể tích khối trụ bằng:


Câu 85892 Vận dụng

Cho hình trụ có \(O,\,\,O'\)  là tâm hai đáy. Xét hình chữ nhật \(ABCD\) có \(A,\,\,B\) cùng thuộc \(\left( O \right)\) và \(C,\,\,D\)  cùng thuộc \(\left( {O'} \right)\) sao cho \(AB = a\sqrt 3 \), \(BC = 2a\) đồng thời \(\left( {ABCD} \right)\) tạo với mặt phẳng đáy hình trụ góc \({60^0}\). Thể tích khối trụ bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định góc giữa mặt \(\left( {ABCD} \right)\) và mặt đáy.

- Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn và định lí Pytago tính chiều cao và bán kính đáy của hình trụ.

- Thể tích khối trụ có chiều cao \(h\), bán kính đáy \(r\) là \(V = \pi {r^2}h\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.