Ở kì trung gian, pha G1 diễn ra quá trình I. Nhân đôi ADN và sợi nhiễm sắc. II. Hình thành thêm các bào quan. III. Nhân đôi trung thể. IV. Nhiễm sắc thể kép bắt đầu co ngắn. V. Tăng nhanh tế bào chất. VI. Hình thành thoi phân bào.


Câu 85911 Thông hiểu

Ở kì trung gian, pha G1 diễn ra quá trình

I. Nhân đôi ADN và sợi nhiễm sắc.

II. Hình thành thêm các bào quan.

III. Nhân đôi trung thể.

IV. Nhiễm sắc thể kép bắt đầu co ngắn.

V. Tăng nhanh tế bào chất.

VI. Hình thành thoi phân bào.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.