Cho 1,68 gam bột sắt và 0,36 gam Mg tác dụng với 375 ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh, thấy khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là 2,82 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch trước phản ứng là


Câu 85934 Vận dụng

Cho 1,68 gam bột sắt và 0,36 gam Mg tác dụng với 375 ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh, thấy khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là 2,82 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch trước phản ứng là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cho hh Mg và Fe vào dd CuSO4 phản ứng xảy ra theo thứ tự:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu↓  (1)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓      (2)

- Nếu Mg phản ứng hết: Theo (1) → mKL thu được = 2,64 (g)

- Nếu cả Mg và Fe pư hết: Theo (1) và (2): → mKL thu được = 2,88 (g)

Theo bài  2,64 (g) < mKL thu được = 2,82 (g) < 2,88 (g)

Vậy Mg phản ứng hết, Fe mới phản ứng một phần.

Từ đó tính toán theo PTHH

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.