Một tế bào  có bộ nhiễm sắc thể 2n = 78 đang thực hiện nguyên phân bình thường, số tâm động và số crômait trong tế bào này tại kì giữa lần lượt là bao nhiêu?


Câu 86013 Vận dụng

Một tế bào  có bộ nhiễm sắc thể 2n = 78 đang thực hiện nguyên phân bình thường, số tâm động và số crômait trong tế bào này tại kì giữa lần lượt là bao nhiêu?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ở kì giữa nguyên phân, các NST kép xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Trong mỗi tế bào có 2n NST kép, mỗi NST kép có 2 cromatit, 1 tâm động.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.