Một tế bào của ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thế  được kí hiệu là : AaBbDdXY mỗi chữ cái ứng với 1 nhiễm sắc thế  đơn. Nếu trong quá trình nguyên phân của tế bào đó đã hình thành 127 thoi vô sắc thì tế bào đó đã trải qua mấy lần nguyên phân ?


Câu 86041 Vận dụng cao

Một tế bào của ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thế  được kí hiệu là : AaBbDdXY mỗi chữ cái ứng với 1 nhiễm sắc thế  đơn. Nếu trong quá trình nguyên phân của tế bào đó đã hình thành 127 thoi vô sắc thì tế bào đó đã trải qua mấy lần nguyên phân ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

1 tế bào nguyên phân n lần tạo 2n tế bào con.

Trong 1 chu kì tế bào, ADN được nhân đôi 1 lần ở pha S

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.