Quá trình nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào diễn ra 5 lần. Tổng số các tế bào con xuất hiện trong quá trình đó là :


Câu 86046 Vận dụng

Quá trình nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào diễn ra 5 lần. Tổng số các tế bào con xuất hiện trong quá trình đó là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lần nguyên phân thứ nhất, từ 1 tế bào sinh ra 2 tế bào con

Lân nguyên phân thứ hai, từ 2 tế bào sinh ra 22 = 4 tế bào con

Lần nguyên phân thứ ba, từ 4 tế bào con sinh ra 23=8 tế bào con

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.