Một thấu kính phân kì có tiêu cự (20cm. ) Độ tụ của thấu kính trên là


Câu 86071 Vận dụng

Một thấu kính phân kì có tiêu cự \(20cm.\) Độ tụ của thấu kính trên là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Độ tụ của thấu kính: \(D = \dfrac{1}{f}\)

Thấu kính phân kì có \(f < 0.\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.