Vật sáng phẳng nhỏ (AB ) đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự (10 , ,cm ), biết A nằm trên trục chính và cách thấu kính (20 , ,cm ). Ảnh của vật qua thấu kính cách thấu kính một khoảng là


Câu 86073 Vận dụng

Vật sáng phẳng nhỏ \(AB\) đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự \(10\,\,cm\), biết A nằm trên trục chính và cách thấu kính \(20\,\,cm\). Ảnh của vật qua thấu kính cách thấu kính một khoảng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Công thức thấu kính: \(\dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d'}} = \dfrac{1}{f}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.