Một vật đặt trước một thấu kính 40cm cho một ảnh trước thấu kính 20cm. Đây là


Câu 86075 Vận dụng

Một vật đặt trước một thấu kính 40cm cho một ảnh trước thấu kính 20cm. Đây là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Công thức thấu kính: \(\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d'}}\)

Sử dụng lí thuyết về sự tạo ảnh của vật qua TKHT và TKPK.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.