Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure theo các bước sau đây: Bước 1: Cho vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng gà hoặc trứng vịt), cho tiếp 1 - 2 ml nước cất, lắc đều ống nghiệm. Bước 2: Cho tiếp 1 - 2 ml dung dịch NaOH 30% (đặc) và 1 - 2 giọt dung dịch CuSO4 2% vào rồi lắc ống nghiệm. Bước 3: Để yên ống nghiệm 2 - 3 phút. Cho các phát biểu sau: (1) Sau bước 1 ta thu được dung dịch protein. (2) Thí nghiệm này có thể tiến hành ở điều kiện thường và không cần đun nóng. (3) Sau bước 2, dung dịch ban đầu xuất hiện màu xanh tím. (4) Sau bước 3, màu xanh tím đậm dần rồi biến mất. (5) Phản ứng màu biure xảy ra thuận lợi trong môi trường kiềm. (6) Có thể thay lòng trắng trứng gà hoặc vịt bằng dầu ăn. Số phát biểu đúng là


Câu 86079 Vận dụng

Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng gà hoặc trứng vịt), cho tiếp 1 - 2 ml nước cất, lắc đều ống nghiệm.

Bước 2: Cho tiếp 1 - 2 ml dung dịch NaOH 30% (đặc) và 1 - 2 giọt dung dịch CuSO4 2% vào rồi lắc ống nghiệm.

Bước 3: Để yên ống nghiệm 2 - 3 phút.

Cho các phát biểu sau:

(1) Sau bước 1 ta thu được dung dịch protein.

(2) Thí nghiệm này có thể tiến hành ở điều kiện thường và không cần đun nóng.

(3) Sau bước 2, dung dịch ban đầu xuất hiện màu xanh tím.

(4) Sau bước 3, màu xanh tím đậm dần rồi biến mất.

(5) Phản ứng màu biure xảy ra thuận lợi trong môi trường kiềm.

(6) Có thể thay lòng trắng trứng gà hoặc vịt bằng dầu ăn.

Số phát biểu đúng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lý thuyết về phản ứng màu biure

Xem lời giải

...