Vật sáng (AB ) đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh rõ nét trên màn cách vật (90 , ,cm ). Biết ảnh cao gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính là


Câu 86093 Vận dụng

Vật sáng \(AB\) đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh rõ nét trên màn cách vật \(90\,\,cm\). Biết ảnh cao gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Độ phóng đại của ảnh: \(\left| k \right| = \left| {\dfrac{{d'}}{d}} \right|\)

Công thức thấu kính: \(\dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{{d'}} = \dfrac{1}{f}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.