Mắt của một người có thể nhìn rõ những vật đặt cách mắt trong khoảng từ 50 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có độ tụ D = +20 dp để quan sát các vật nhỏ. Mặt đặt sát kính. Để quan sát rõ nét ảnh của vật qua kính lúp thì vật phải đặt cách kính một đoạn d thỏa mãn điều kiện nào sau đây? 


Câu 86142 Vận dụng

Mắt của một người có thể nhìn rõ những vật đặt cách mắt trong khoảng từ 50 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có độ tụ D = +20 dp để quan sát các vật nhỏ. Mặt đặt sát kính. Để quan sát rõ nét ảnh của vật qua kính lúp thì vật phải đặt cách kính một đoạn d thỏa mãn điều kiện nào sau đây? 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng công thức thấu kính  \(\frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} = \frac{1}{f}\)

Khi đặt vật trước kính lúp, để nhìn rõ nét ảnh thì ảnh này hiện ra trong khoảng nhìn rõ của mắt, tức là khi vật gần kính nhất cho ảnh rảo ở CC ; vật xa kính nhất cho ảnh ảo ở CV.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.