Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó khi quan sát các vật là


Câu 86149 Vận dụng

Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó khi quan sát các vật là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính độ tụ: \(D = \dfrac{1}{f}\)

+ Khi quan sát vật ở vô cực: \(d = \infty \)

+ Khi quan sát vật ở cực cận: \(d = O{C_C}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.