Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm. Để nhìn rõ vật ở xa vô cùng mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng:  


Câu 86154 Vận dụng

Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm. Để nhìn rõ vật ở xa vô cùng mà mắt không phải điều tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng:

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.

Kính cận là thấu kính phân kì. Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu diểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt:

\({f_k} =  - O{C_v}\) (kính sát mắt)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.