Cho tứ diện (ABCD ) có cạnh AB, BC, CD bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 8663 Nhận biết

Cho tứ diện \(ABCD\) có cạnh $AB$, $BC$, $CD$ bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm hình chiếu của \(A,C\) lên mặt phẳng \(\left( {BCD} \right)\) rồi suy ra góc cần tìm.

- Góc (không vuông) giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.