Cho tam giác (ABC ) vuông cân tại (A ) và (BC = a. ) Trên đường thẳng qua (A ) vuông góc với (( (ABC) ) ) lấy điểm (S ) sao cho SA = ((acăn 6 ))(2). Tính số đo góc giữa đường thẳng (SA ) và (( (ABC) ) )


Câu 8664 Nhận biết

Cho tam giác \(ABC\) vuông cân tại \(A\)\(BC = a.\) Trên đường thẳng qua \(A\) vuông góc với \(\left( {ABC} \right)\) lấy điểm \(S\) sao cho $SA = \dfrac{{a\sqrt 6 }}{2}$. Tính số đo góc giữa đường thẳng \(SA\)\(\left( {ABC} \right)\)


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.