Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng (a ) và SA vuông góc ( (ABCD) ). Biết (SA = ((acăn 6 ))(3) ). Tính góc giữa SC và ( (ABCD) ).


Câu 8668 Nhận biết

Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng \(a\) và $SA \bot \left( {ABCD} \right)$. Biết \(SA = \dfrac{{a\sqrt 6 }}{3}\). Tính góc giữa $SC$ và $\left( {ABCD} \right)$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định góc giữa $SC$ và $\left( {ABCD} \right)$: là góc giữa \(SC\) và hình chiếu của nó trên \(\left( {ABCD} \right)\).

- Tính góc ở trên bởi tỉ số lượng giác trong tam giác vuông.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.