Cho các chất hóa học sau: I. Vitamin B1. II. Phenol. III. Đường glucôzơ. IV. Axit amin phenylalanin. V. Clo. VI. Cồn. Số lượng các chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật là


Câu 86698 Nhận biết

Cho các chất hóa học sau:

I. Vitamin B1.

II. Phenol.

III. Đường glucôzơ.

IV. Axit amin phenylalanin.

V. Clo.

VI. Cồn.

Số lượng các chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.