Đặc điểm của vi sinh vật ưa nóng là:


Câu 86705 Thông hiểu

Đặc điểm của vi sinh vật ưa nóng là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.