Thực hiện thí nghiệm điều chế clo theo sơ đồ sau:   Cho các nhận định sau: (a) Bình chứa dung dịch NaCl dùng để giữ khí HCl. (b) Bình chứa dung dịch H2SO4 đặc để giữ hơi nước. (c) Bông tẩm dung dịch xút có thể thay bằng tẩm nước. (d) Có thể thay chất rắn trong bình cầu thành thuốc tím. Số nhận định chính xác là:


Câu 86743 Vận dụng

Thực hiện thí nghiệm điều chế clo theo sơ đồ sau:

 

Cho các nhận định sau:

(a) Bình chứa dung dịch NaCl dùng để giữ khí HCl.

(b) Bình chứa dung dịch H2SO4 đặc để giữ hơi nước.

(c) Bông tẩm dung dịch xút có thể thay bằng tẩm nước.

(d) Có thể thay chất rắn trong bình cầu thành thuốc tím.

Số nhận định chính xác là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.