Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. Some of these young musicians are incredibly talented.


Câu 86748 Thông hiểu

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Some of these young musicians are incredibly talented.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.