Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part. We have lived in the same house for twenty years.


Câu 86749 Thông hiểu

Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part.

We have lived in the same house for twenty years.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.