Cho hình chóp (S.ABCD ) có (SA vuông góc ( (ABCD) ) ) và đáy (ABCD ) là hình chữ nhật. Gọi (O ) là tâm của (ABCD ) và (I ) là trung điểm của (SC ). Khẳng định nào sau đây sai ?


Câu 8675 Thông hiểu

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\) và đáy \(ABCD\) là hình chữ nhật. Gọi \(O\) là tâm của \(ABCD\) và \(I\) là trung điểm của \(SC\). Khẳng định nào sau đây sai ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng điều kiện đường thẳng vuông góc mặt phẳng và định nghĩa mặt phẳng trung trực để xét tính đúng, sai của từng đáp án.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.