Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part. The exhibition has stimulated interest in her work.


Câu 86750 Thông hiểu

Choose the word or phrase that is OPPOSITE meaning to the underlined part.

The exhibition has stimulated interest in her work.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.