Cho hình chóp (S.ABCD ) có đáy (ABCD ) là hình vuông cạnh (a ), (SA vuông góc ( (ABCD) ) ), (SA = acăn 6 ). Gọi (alpha ) là góc giữa (SC ) và (mp( (SAB) ) ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Câu 8676 Vận dụng

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình vuông cạnh \(a\), \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\), \(SA = a\sqrt 6 \). Gọi \(\alpha \) là góc giữa \(SC\)\(mp\left( {SAB} \right)\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Chứng minh \(BC \bot \left( {SAB} \right)\) rồi suy ra góc giữa đường thẳng \(SC\) và mặt phẳng \(\left( {SAB} \right)\).

Bước 2: Tính góc ở trên dựa vào các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.