Cho hình chóp (S.ABCD ), với đáy (ABCD ) là hình bình hành tâm (O;AD,SA,AB ) đôi một vuông góc (AD = 8,SA = 6 ). ((P) )là mặt phẳng qua trung điểm của (AB ) và vuông góc với (AB ). Thiết diện của ((P) ) và hình chóp có diện tích bằng?


Câu 8678 Vận dụng

Cho hình chóp \(S.ABCD\), với đáy \(ABCD\) là hình bình hành tâm \(O;AD,SA,AB\) đôi một vuông góc \(AD = 8,SA = 6\). \((P)\)là mặt phẳng qua trung điểm của \(AB\) và vuông góc với \(AB\). Thiết diện của \((P)\) và hình chóp có diện tích bằng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Xác định thiết diện, sử dụng tính chất đường thẳng vuông góc mặt phẳng:  “Nếu một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó”.

- Chứng thiết diện là hình thang vuông và tính diện tích.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.