Trong không gian (Oxyz ), cho mặt cầu có phương trình ((( (x - 2) )^2) + (( (y + 1) )^2) + (( (z + 2) )^2) = 9 ). Gọi (I ) là tâm mặt cầu, tọa độ hình chiếu vuông góc của (I ) lên trục (Oz ) là:


Câu 86792 Thông hiểu

Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt cầu có phương trình \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 9\). Gọi \(I\) là tâm mặt cầu, tọa độ hình chiếu vuông góc của \(I\) lên trục \(Oz\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Mặt cầu \({\left( {x - a} \right)^2} + {\left( {y - b} \right)^2} + {\left( {z - c} \right)^2} = {R^2}\) có tâm \(I\left( {a;b;c} \right)\).

- Hình chiếu của điểm\(I\left( {a;b;c} \right)\) lên trục \(Oz\)là \(I'\left( {0;0;c} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.