Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho mặt cầu (( S ): , , ,(x^2) + (y^2) + (z^2) - 2x - 4y - 6z = 0 ). Trong các điểm (O( (0;0;0) ) ), (A( (1;2;3) ) ), (B( (2; - 1; - 1) ) ) có bao nhiêu điểm thuộc mặt cầu (( S ) )?


Câu 86794 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right):\,\,\,{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 4y - 6z = 0\). Trong các điểm \(O\left( {0;0;0} \right)\), \(A\left( {1;2;3} \right)\), \(B\left( {2; - 1; - 1} \right)\) có bao nhiêu điểm thuộc mặt cầu \(\left( S \right)\)?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thay lần lượt tọa độ các điểm vào phương trình mặt cầu.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.