Cho hình chóp (S.ABC ) có đáy (ABC ) là tam giác đều cạnh (a ) và (SA = SB = SC = b ). Gọi G là trọng tâm (Delta ABC ). Xét mặt phẳng ((P) ) đi qua (A ) và vuông góc với (SC ). Tìm hệ thức liên hệ giữa (a ) và (b ) để ((P) ) cắt (SC ) tại điểm ((C_1) ) nằm giữa (S ) và (C ).


Câu 8680 Vận dụng

Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy \(ABC\) là tam giác đều cạnh \(a\)\(SA = SB = SC = b\). Gọi G là trọng tâm \(\Delta ABC\). Xét mặt phẳng \((P)\) đi qua \(A\) và vuông góc với \(SC\). Tìm hệ thức liên hệ giữa \(a\)\(b\) để \((P)\) cắt \(SC\) tại điểm \({C_1}\) nằm giữa \(S\)\(C\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng đồng thời việc tính toán trong tam giác, tứ giác cụ thể là tính diện tích đa giác

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.