Cho hình chóp (S.ABCD ) có đáy (ABCD ) là hình vuông. Mặt bên (SAB ) là tam giác đều có đường cao (SH ) vuông góc với (mp(ABCD) ). Gọi (alpha ) là góc giữa (BD ) và (mp(SAD) ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Câu 8681 Vận dụng

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình vuông. Mặt bên \(SAB\) là tam giác đều có đường cao \(SH\) vuông góc với \(mp(ABCD)\). Gọi \(\alpha \) là góc giữa \(BD\) và \(mp(SAD)\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Gọi \(I\) là trung điểm của \(BD\) và chứng minh \(BI \bot \left( {SAD} \right)\).

- Sử dụng định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (không vuông) là góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng.

- Tính gia trị lượng giác của góc đó dựa vào tính chất tam giác vuông.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.