Cho hình lập phương (ABCD.(A_1)(B_1)(C_1)(D_1) ). Gọi alpha là góc giữa A(C_1) và mp( (ABCD) ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Câu 8683 Nhận biết

Cho hình lập phương \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\). Gọi $\alpha $ là góc giữa $A{C_1}$ và mp$\left( {ABCD} \right)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Xác định hình chiếu của \(A{C_1}\) trên mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\): chính là \(AC\).

- Góc giữa \(A{C_1}\)\(\left( {ABCD} \right)\) là góc giữa \(A{C_1}\)\(AC\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.