Tác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là


Câu 86834 Vận dụng

Tác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phân tích hậu quả của cuộc khủng hoảng, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.