Ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 là


Câu 86839 Vận dụng

Ý nghĩa to lớn của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phân tích kết quả của cách mạng tháng Hai, rút ra ý nghĩa

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.