Cho hình thoi ABCD có tâm O,góc (ADC) = (60^0),AC = 2a. Lấy điểm S không thuộc ( (ABCD) ) sao cho SO vuông góc ( (ABCD) ). Gọi (alpha ) là góc giữa đường thẳng (SB ) và mặt phẳng (( (ABCD) ) ) và (tan alpha  = (1)(2) ). Gọi (beta ) là góc giữa SC và ( (ABCD) ), chọn mệnh đề đúng :


Câu 8685 Vận dụng

Cho hình thoi $ABCD$ có tâm $O,\widehat {ADC} = {60^0},AC = 2a$. Lấy điểm $S$ không thuộc $\left( {ABCD} \right)$ sao cho $SO \bot \left( {ABCD} \right)$. Gọi \(\alpha \) là góc giữa đường thẳng \(SB\) và mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\)\(\tan \alpha  = \dfrac{1}{2}\). Gọi \(\beta \) là góc giữa $SC$$\left( {ABCD} \right)$, chọn mệnh đề đúng :


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Xác định góc giữa \(SB\)\(\left( {ABCD} \right)\), tính \(SO\).

- Xác định góc giữa \(SC\)\(\left( {ABCD} \right)\) và tính tỉ số lượng giác của góc đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.