Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố sau:


Câu 86870 Nhận biết

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố sau:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học trong sgk hóa 10 – trang 150

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.