Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol(lít.s)-1. Giá trị của a là:


Câu 86873 Vận dụng

Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol(lít.s)-1. Giá trị của a là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính tốc độ trung bình:

\(\bar v{\rm{\;}} = \dfrac{{\Delta {C_B}_{{r_2}}}}{t} = \dfrac{{{C_B}{{_{{r_2}}}_{dau}} - {C_B}{{_{{r_2}}}_{sau}}}}{t}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.