Một phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: 2NO (k) + O2 (k) ( <-> ) 2NO2 (k). Giữ nguyên nhiệt độ, nén hỗn hợp phản ứng xuống còn 1/3 thể tích. Kết luận nào sau đây không đúng ?


Câu 86876 Vận dụng

Một phản ứng đơn giản xảy ra trong bình kín: 2NO (k) + O(k) \( \rightleftarrows \) 2NO(k). Giữ nguyên nhiệt độ, nén hỗn hợp phản ứng xuống còn 1/3 thể tích. Kết luận nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thể tích giảm dẫn đến áp suất tăng → cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng áp suất từ đó suy luận các đáp án để kết luận tính đúng, sai.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.