Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?


Câu 86882 Thông hiểu

Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xét các đáp án và dựa vào các yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng để suy luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.