Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: v = k.[A2].[B2]. Trong các điều khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên?


Câu 86886 Thông hiểu

Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: v = k.[A2].[B2].

Trong các điều khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào biểu thức tốc độ phản ứng để suy luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.