Phương pháp nào sau đây làm giảm tốc độ phản ứng?


Câu 86887 Thông hiểu

Phương pháp nào sau đây làm giảm tốc độ phản ứng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào các yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.