Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sau:   (((2KCl))(((O))_((3)))(((r))) , , ,->(((t^o))) , , ,((2KCl(r))) , ,(( + )) , ,((3))(((O))_((2)))(((k))) )


Câu 86905 Thông hiểu

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sau:

 \({\text{2KCl}}{{\text{O}}_{\text{3}}}{\text{(r)}}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,{\text{2KCl(r)}}\,\,{\text{ + }}\,\,{\text{3}}{{\text{O}}_{\text{2}}}{\text{(k)}}\)


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.