Cho phản ứng: Na2S2O3 (l) + H2SO4 (l) →  Na2SO4 (l) + SO2 (k) + S (r) + H2O (l). Khi thay đổi một trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) tăng nồng độ Na2S2O3; (3) giảm nồng độ H2SO4; (4) giảm nồng độ Na2SO4; (5) giảm áp suất của SO2; (6) dùng chất xúc tác. Có bao nhiêu yếu tố làm tăng tốc độ của phản ứng đã cho?


Câu 86914 Thông hiểu

Cho phản ứng: Na2S2O3 (l) + H2SO4 (l) →  Na2SO4 (l) + SO2 (k) + S (r) + H2O (l).

Khi thay đổi một trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) tăng nồng độ Na2S2O3; (3) giảm nồng độ H2SO4; (4) giảm nồng độ Na2SO4; (5) giảm áp suất của SO2; (6) dùng chất xúc tác. Có bao nhiêu yếu tố làm tăng tốc độ của phản ứng đã cho?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Những yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng:

- Tăng nồng độ của các chất phản ứng

- Tăng diện tích tiếp xúc

- Tăng nhiệt độ

- Tăng áp suất (đối với các phản ứng có sự tham gia của chất khí)

- Thêm chất xúc tác

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.