Phản ứng giữa hai chất A và B được biểu thị bằng phương trình hóa học sau                                A  +  B  →  2C Tốc độ phản ứng này là V  = K.[A].[B]. Thực hiện phản ứng này với sự khác nhau về nồng độ ban đầu của các chất: Trường hợp 1: Nồng độ của mỗi chất là 0,01 mol/l. Trường hợp 2: Nồng độ của mỗi chất là 0,04 mol/l Trường hợp 3: Nồng độ của  chất A là 0,04 mol/l, của chất B là 0,01 mol/l. Tốc độ phản ứng ở trường hợp 2 và 3 lớn hơn so với trường 1 số lần là


Câu 86915 Vận dụng

Phản ứng giữa hai chất A và B được biểu thị bằng phương trình hóa học sau

                               A  +  B  →  2C

Tốc độ phản ứng này là V  = K.[A].[B]. Thực hiện phản ứng này với sự khác nhau về nồng độ ban đầu của các chất:

Trường hợp 1: Nồng độ của mỗi chất là 0,01 mol/l.

Trường hợp 2: Nồng độ của mỗi chất là 0,04 mol/l

Trường hợp 3: Nồng độ của  chất A là 0,04 mol/l, của chất B là 0,01 mol/l.

Tốc độ phản ứng ở trường hợp 2 và 3 lớn hơn so với trường 1 số lần là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.